“หน้าที่เดียวของผม คือ…

ทำให้อายุหน้าของคนไข้…

สวนทางกับอายุจริง”

นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต