นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต
(คุณหมอต้น)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ความงาม และเลเซอร์

ภาษา                                 : อังกฤษ ไทย

คุณวุฒิ                             : ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

      •  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต2548 เกียรตินิยมอันดับ 1

      •  ปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การศึกษาหลังปริญญา :

      •  Diplomate in anti-aging and regenerative medicine. American academy of anti-aging medicine USA.

      •  Diplomate in aesthetic medicine American academy of aesthetic medicine USA.

      •  Certificate of botox cosmetic training

      •  ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Thermage , Ulthera

      •  ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      •  โบท๊อกซ์ และ สารเติมเต็ม , การปรับแต่งใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม

      •  เลเซอร์ผิวหนัง และ เลเซอร์สลายไขมัน

      •  ปลูกถ่ายเส้นผมเทียม

      •  เวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.วิมลสิริ สิงห์พันธ์
(คุณหมอหญิง)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ความงาม และเลเซอร์

ภาษา                                 : อังกฤษ ไทย

คุณวุฒิ                             : ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

      •  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

การศึกษาหลังปริญญา :

  • Certification of Completion in Advanced Nutritional for Health and Wellness by Interrogative Functional Nutrition and Wellness Center IFWN
  • American Naturopathic Certification Board by CNW
  • Certificate of attendance to the valuable knowledge of recent advance and intensive course in aesthetic dermatology ; Mea Fah Luang University
  • Certificate of attendance to the valuable knowledge of update treatment in cosmetic dermatology ; Mea Fah Luang University
  • Certificate of Attendance ; American Academy of Anti-Ageing Medicine and Thai society of Cosmetic Dermatology and Surgery
  • Certificate of attendance to valuable knowledge of New trend with Botulinum Toxin , Filler and Tread Lifting By Dr.Hyun Koun Park ; Director of Rodeo Clinic Korea
amarante clinic วิมลสิริ สิงห์พันธ์