นพ.สฤษดิ์ ตันติอภิชาต
(คุณหมอต้น)

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ     : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ความงาม และเลเซอร์

ภาษา                                 : อังกฤษ ไทย

คุณวุฒิ                             : ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

      •  แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต2548 เกียรตินิยมอันดับ 1

      •  ปริญญาโทด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การศึกษาหลังปริญญา :

      •  Diplomate in anti-aging and regenerative medicine. American academy of anti-aging medicine USA.

      •  Diplomate in aesthetic medicine American academy of aesthetic medicine USA.

      •  Certificate of botox cosmetic training

      •  ประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้ Thermage , Ulthera

      •  ประกาศนียบัตรเวชศาสตร์ผิวพรรณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      •  โบท๊อกซ์ และ สารเติมเต็ม , การปรับแต่งใบหน้าโดยไม่ต้องศัลยกรรม

      •  เลเซอร์ผิวหนัง และ เลเซอร์สลายไขมัน

      •  ปลูกถ่ายเส้นผมเทียม

      •  เวชศาสตร์ชะลอวัย